Przetarg publiczny o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – PP/11/2019.

Zadanie: Dostawa sprzętu komputerowego, monitorów i drukarek.

Termin składania ofert: 31-10-2019 r.

SIWZ:

Pytania:

Wyniki: