Centrum Zdrowia w Mikołowie – Oddział rehabilitacji neurologicznej zostanie doposażony w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback. Otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia na ten cel 140.000,00zł!!!
Najnowocześniejszy sprzęt będzie zakupiony w ramach „Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021”
Dziękujemy osobom zaangażowanym w projekt!!!