Obywatele Ukrainy moga bez przeszkód korzystać z Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Poradni Lekarza Rodzinnego prowadzonej przez Centrum Zdrowia w Mikołowie.
Do Waszej dyspozycji są Lekarze Rodzinni – dla dzieci i dorosłych. Zachęcamy do wyboru naszych najlepszych lekarzy specjalistów – czekają interniści i pediatrzy o najlepszych kwalifikacjach:
🩺Przychodnia Wielospecjalistyczna w Mikołowie, ul. Okrzei 31, tel. 32 2262072; 32 226 23 67 wew. 30, 797-341-865
🩺Przychodnia w Mikołowie-Mokrem, ul. Wojska Polskiego 34, tel. 32 226 12 28
🩺Przychodnia w Mikołowie-Paniowach, ul. Przelotowa 70, tel. 32 226 13 27
🩺Przychodnia w Mikołowie-Kamionce, ul. Katowicka 91, tel: 32 226 25 69
🏨Można BEZPŁATNIE skorzystać także z PORADNI SPECJALISTYCZNYCH:
📌Szpital Powiatowy w Mikołowie, ul. Waryńskiego 2, tel. 32 325 75 44
Chirurgii Ogólnej
Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
Dla Kobiet
Onkologiczna
Neurologiczna
Medycyny Pracy
Rehabilitacja ambulatoryjna
Dział Rehabilitacji
📌Przychodnia Wielospecjalistyczna w Mikołowie, ul. Okrzei 31, tel. 32 226 20 72; 32 226 23 67 wew. 31
Urologicznej
Kontroli rozwoju wcześniaków i noworodków ryzyka
Kardiologicznej dla dzieci
Profilaktyki i leczenia odwykowego
PRACOWNII USG
ORAZ
Rejestracja tel. 32 322-43-09
Alergologiczna dla dorosłych i dzieci
Diabetologiczna dla dorosłych
Dermatologiczna dla dorosłych i dzieci
Okulistyczna dla dorosłych i dzieci
Otolaryngologiczna dla dorosłych i dzieci
Ponadto:
🌙NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA LEKARSKA DLA DZIECI:
Szpital Powiatowy w Mikołowie, ul. Waryńskiego 2, tel 32 325 76 00
poniedziałek – piątek: 18.00 – 08.00
całodobowo: dni ustawowo wolne od pracy
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZASADY PRZYJĘĆ:
Громадяни України можуть без проблем користуватися амбулаторно-поліклінічною допомогою та амбулаторією сімейного лікаря при Центрі здоров’я в Міколові.
До Ваших послуг сімейні лікарі – для дітей та дорослих. Ми закликаємо вас обрати наших найкращих лікарів-спеціалістів – чекають терапевти та педіатри з найкращою кваліфікацією:
🩺 Багатопрофільна клініка в м. Миколові, вул. Окржей 31, тел.32 2262072; 32 226 23 67 доп. тридцять, 797-341-865
🩺 Клініка в Міколуві-Мокремі, вул. Wojska Polskiego 34, тел.32 226 12 28
🩺 Клініка в м. Миколав-Паневий, вул. Пшелотова 70, тел.: 32 226 13 27
🩺 Клініка в Миколуві-Кам’онці, вул. Катовицька 91, тел.: 32 226 25 69
🏨Також БЕЗКОШТОВНО Ви можете скористатися ПОРАДАМИ СПЕЦІАЛІСТІВ:
📌Повітова лікарня у м. Міколові, вул. Waryńskiego 2, тел. 32 325 75 44
Загальна хірургія
Ортопедично-травматична хірургія
Для жінок
Онкологічні
Неврологічні
Медицина праці
Амбулаторна реабілітація
Відділення реабілітації
📌Мультипрофільна клініка в м. Миколові, вул. Окржея 31, тел.: 32 226 20 72; 32 226 23 67 доп. 31
Урологічний
Контроль розвитку недоношених дітей та новонароджених груп ризику
Кардіологія для дітей
Профілактика та лікування наркоманії
ЛАБОРАТОРІЯ USG
І
🩺Реєстрація тел.32 322-43-09
Алергічні для дорослих і дітей
Діабетологія для дорослих
Дерматологічні для дорослих і дітей
Офтальмологічний для дорослих і дітей
Отоларингологія для дорослих і дітей
також:
🌙НІЧНІ ТА РІЗДВИЧНІ ДОПОМОГАХ ДІТЕЙ:
Районна лікарня в Миколові, вул. Waryńskiego 2, тел. 32 325 76 00
Понеділок – п’ятниця: 18.00 – 08.00
цілодобово: святкові дні
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ПРАВИЛА ДОХОДУ: