W Mikołowie odbyło się spotkanie poświęcone zmianom w prawie medycznym. Dr hab. Małgorzata Serwach z Uniwersytetu Łódzkiego mówiła m.in.
o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej, dokumentacji medycznej, kontroli NFZ oraz innych zmianach z zakresu prawa medycznego „Możliwość zwolnienia z tajemnicy zawodowej, dokumentacja medyczna, kontrola NFZ oraz inne zmiany z zakresu prawa medycznego” – to tytuł wystąpienia, z którym do siedziby Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego w Mikołowie przyjechała dr hab. Małgorzata Serwach z Uniwersytetu Łódzkiego.

Spotkanie było także okazją do omówienia bieżącej sytuacji szpitali powiatowych. Z danych przekazanych przez 16 z 25 szpitali członkowskich wynika, że w pierwszym półroczu 2019 r. poniosły one stratę w wysokości 88 mln zł! – Szpitale powiatowe konsolidują się. Sytuacja jest trudna, zaczyna być dostrzegana prominentnych polityków w trwającej kampanii wyborczej, ale wciąż brakuje rozwiązań – mówił Władysław Perchaluk, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.

Źródło: Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego