I my także stawiamy na jakość. Centrum Zdrowia w Mikołowie należy do 177 szpitali posiadających akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Miła wiadomość dotarła do nas po spotkaniu Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych. Nasz prezes Dr Cezary Tomiczek został wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej tego stowarzyszenia. 
Ogólnopolskie Zrzeszenie Szpitali Akredytowanych skupia szpitale posiadające status szpitala akredytowanego oraz przygotowujące się do procesu akredytacji, a także pracodawców i osoby fizyczne zainteresowane promocją procesu akredytacji i jakości.
Głównym celem działania Zrzeszenia jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych Członków, wobec organów władzy i administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego oraz wobec związków zawodowych, a także dysponentów publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na finansowanie usług medycznych oraz innych organizacji.