Dziękujemy za dar serca Staroście Powiatu Mikołowskiego oraz Włodarzom Mikołowa, Orzesza, Łazisk Górnych, Ornontowic oraz Wyr za przekazanie na rzecz Centrum Zdrowia w Mikołowie aparatu do intensywnego nadzoru medycznego o wartości 140 000,00 złotych.
W imieniu Pacjentów oraz Personelu Szpitala serdecznie dziękujemy!!!