Centrum Zdrowia w Mikołowie dołączyło do członkostwa Polskiej Federacji Szpitali, najbardziej reprezentatywnej organizacji pracodawców sektora szpitalnego w Polsce ponad podziałami. Federacja jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Federacji szpitali HOPE obejmującej około 80% łóżek szpitalnych w UE. Należy także do największej organizacji pracodawców Pracodawcy RP. http://www.pfsz.org