Bezpłatne zabiegi NFZ!

Centrum Fizjoterapii znajduje się w budynku Przychodni Wielospecjalistycznej przy ul. OKRZEI 31 —> pierwsze piętro.  
Kontakt telefoniczny: 322262072 lub 322262367, a następnie proszę wybrać wew. 62.
Świadczymy usługi w ramach kontraktu NFZ
W związku z panująca sytuacją epidemiologiczną i stosując się do obowiązujących przepisów, wprowadziliśmy szereg rozwiązań mających na celu zwiększenie Państwa bezpieczeństwa.
Dzięki zastosowanym działaniom zdrowie i bezpieczeństwo chronione jest w najwyższym stopniu.
Serdecznie zapraszamy!!!

Wytyczne w zakresie skierowania na zabiegi:
Skierowanie do poradni rehabilitacji lub na zabiegi fizjoterapeutyczne może Ci wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
W przypadku stwierdzenia przez lekarza specjalistę wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy możesz skorzystać z rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych. Skierowanie na zabiegi związane z leczeniem wymienionych schorzeń może wystawić lekarz specjalista (także I stopnia) rehabilitacji ogólnej, medycznej lub narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej lub urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii lub w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.