Centrum Zdrowia w Mikołowie otrzymało akredytację potwierdzającą, iż spełnia najwyższe normy jakości i profesjonalnego leczenia pacjentów.
Akredytację na trzy lata po przeprowadzonym audycie przyznał Minister Zdrowia na wniosek Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Dziękujemy całemu personelowi Centrum za trud i zaangażowanie w procesie starania się o akredytację.