Termin składania ofert: 19.01.2023

 

Informacje i dokumenty udostępnione na stronie:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b8166882-6e8e-4baf-aac7-8d24620ed466