ZP/11/2019 – Świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro

Zadanie: Świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 09.01.2020 r.

SIWZ:

Informacja z otwarcia:

wyniki: