Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 2, 43-190 MIKOŁÓW, woj. Śląskie
strona internetowa www.szpital-mikolow.com.pl

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 221 000 euro ZP/03/2019 na zadanie:

 

 

Doposażenie Szpitala Powiatowego w Mikołowie w aparaturę medyczną w celu osiągnięcia kompleksowej opieki nad kobietą i noworodkiem
Termin składania ofert: 12.03.2019 roku

 

SIWZ:

Korespondencja:

Wynik: