Transport sanitarny

Transport pacjentów środkami transportu sanitarnego będącymi w dyspozycji Centrum Zdrowia w Mikołowie jest możliwy wyłącznie dla pacjentów nie wymagających podczas transportu opieki medycznej lekarza lub ratownika.

Nieodpłatny transport sanitarny jest realizowany na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Centrum Zdrowia w Mikołowie.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z transportu sanitarnego Centrum Zdrowia odpłatnie bez skierowania, na podstawie przedłożonego przez pacjenta orzeczenia o stanie zdrowia.
Wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie obowiązującego cennika.

Sprawy transportu pacjentów prowadzi Dział Administracyjno-Techniczny czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00 (budynek administracyjny przy ul. Waryńskiego 2), tel. 32 325 76 28 .

Uwaga: W przypadku wystąpienia konieczności transportu sanitarnego pacjenta zgodnie ze wskazaniami medycznymi z udziałem lekarza lub ratownika, lekarz kierujący pacjenta wskazuje realizatora transportu.