Pracownia elektromiografii (EMG)

Do zapisana się na badanie bezpłatne w ramach NFZ wymagane jest skierowanie od lekarza zatrudnionego w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. lub lekarza innego zakładu, który ma zawartą umowę z Centrum Zdrowia.

W innych przypadkach istnieje możliwość wykonania badań za odpłatnością zgodnie z cennikiem.

Lokalizacja
I piętro szpitala, wejście od ul. Katowickiej, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Rejestracja czynna

codziennie w godzinach od 8:00 do 14:00

tel: 32 325 75 23 lub osobiście Ordynatora Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej