Dane

Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Mikołowie
43-190 Mikołów, ul. Waryńskiego 2

tel. 602 801 974 | mail:sylwia2701@op.pl| Nr konta bankowego:  23843600030000002267300001 Mikołowski Bank Spółdzielczy ul. Krakowska 29, 43-190 Mikołów

Zarząd Koła:

  • Sylwia Krybus – Przewodnicząca
  • Renata Wójcik – Wiceprzewodnicząca
  • Małgorzata Rochel – Sekretarz
  • Barbara Kubica – Skarbnik
  • Anna Kania – członek

Skład Komisji Rewizyjnej :

  • Maria Mundała – przewodnicząca
  • Anna Głos – sekretarz
  • Krystyna Marcisz – członek