PAKIET MĘŻCZYZNY (ZAWIERA 14 BADAŃ)

Postęp cywilizacyjny, nawał pracy, ciągły pośpiech powodują, że powinniśmy pamiętać o regularnych badaniach profilaktycznych.

Badania wchodzące w skład pakietU umożliwiają ocenę ogólnego stanu zdrowia –  m.in., czynności wątroby, nerek i tarczycy. Poza tym  elementem pakietu jest również badanie poziomu cholesterolu oraz glukozy. Wysokie stężenie cholesterolu jest jednym z czynników ryzyka chorób układu krążenia, dlatego Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne zaleca, aby pierwszy pomiar poziomu cholesterolu wykonać już w 20 r.ż. Natomiast badanie poziomu glukozy jest prostym testem pozwalającym wykryć cukrzycę zanim pojawią się objawy tej choroby. 

Dzięki tym badaniom można także wykrywać różne schorzenia we wczesnych stadiach choroby, nawet przed wystąpieniem jej objawów. Uzyskanie takiej informacji, umożliwia szybkie rozpoczęcie odpowiedniego leczenia, dzięki któremu zwiększa się szansa wyleczenia, a przynajmniej spowolniony zostaje rozwój choroby.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

 morfologia

badanie ogólne moczu

 glukoza w surowicy

TSH

 Kreatynina w surowicy

Bilirubina całkowita

Kwas moczowy w surowicy

magnez

Alat

Aspat

Cholesterol HDL

Cholesterol LDL-bezp

Cholesterol całkowity

Triglicerydy

Należy pamiętać, że w momencie stawienia się na pobranie krwi w przypadku badań wykonywanych w moczu, kale bądź ślinie należy materiał dostarczyć do Punktu Pobrań w odpowiednim pojemniku.

Lokalizacja punktów pobrań:

  • 43-190 Mikołów ulica Waryńskiego nr. 2  II piętro szpitala,
  • 43-190 Mikołów ulica Okrzei nr. 31
  • Przychodnia w Mikołowie-Paniowach, ul. Przelotowa 70:

Godziny przyjęć próbek:

  • Waryńskiego nr. 2  II piętro szpitala : – poniedziałek – piątek w godzinach od 7:30 do 10:00, w soboty od 8:00 – 10:00
  • Okrzei nr. 31 : –w dni robocze w godzinach od 7:00 do 9:30  
  • ul. Przelotowa 70 : w poniedziałki w godz. od 7:00 do 9:00, czwartki w godz. od 7:00 do 9:00

 

Przygotowanie do badań

Pod tym linkiem znajdziesz informację o przygotowaniu się do badania:
Jak przygotować się do pobrania krwi?