Dla osób powyżej 18 roku życia

GABINET NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WAŻNE:

 1. Świadczenia udzielane są w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, w sytuacjach które nie są stanem zagrażającym zdrowiu lub życiu, a wymagają pilnej pomocy lekarskiej lub pielęgniarskiej.
 2. W sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu (np. wypadek, uraz, poród itp.) należy wezwać Pogotowie Ratunkowe tel. alarmowy: 999 lub 112.
 3. Z nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie należy korzystać w celu:
  • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
  • wypisania recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
  • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
  • skierowania do specjalisty.
 4. W medycznie uzasadnionych przypadkach porada lekarska może być udzielona w miejscu zamieszkania pacjenta.
 5. Pacjent zobowiązany jest przedstawić aktualny dokument ubezpieczenia.
 6. W ramach podstawowej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie ma rejonizacji.
Lokalizacja
Szpital św. Józefa Sp. z o.o. w Mikołowie, ul. Okrzei 27 ( budynek główny, parter)

Telefon

32 322 40 63

Harmonogram pracy poradni
 • poniedziałek – piątek: 18.00 – 08.00
 • całodobowo: dni ustawowo wolne od pracy