konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy poinformować, iż z dniem 08.06.2020 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne w związku z ubieganiem się przez Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. o dofinansowanie inwestycji polegającej na termomodernizacji Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2 oraz Poradni Lekarza Rodzinnego – Filia nr 2 w Mikołowie przy ul. ul. Wojska Polskiego 34 w ramach projektu „Termomodernizacja Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2 oraz Poradni Lekarza Rodzinnego – Filia nr 2 w Mikołowie przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z modernizacją źródła ciepła, zabudową OZE oraz wymianą oświetlenia na energooszczędne”, przewidzianego do zgłoszenia do dofinansowania w ramach Poddziałania 4.3.1. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

  • modernizację źródła ciepła, zabudowę mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne w obiekcie Szpitala,
  • termoizolację budynku Przychodni.

Informujemy o możliwości zgłaszania uwagi opinii do wyżej wymienionego projektu do dnia  22.06.2020 r.

Z projektem można zapoznać się w siedzibie Spółki, przy ul. Waryńskiego 2 w Mikołowie w godzinach pracy biura.

Uwagi i opinie można zgłaszać:

  1. w formie elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@szpital-mikolow.com.pl

2 w formie papierowej na adres: Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów,

Ewentualne zapytania można kierować na ww. adres poczty elektronicznej, telefoniczne: 32 325 76 35 lub osobiście w siedzibie Spółki.

Uwagi i opinie przyjmowane będą do dnia 22.06.2020 r., tj. przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

Raport z konsultacji społecznych w związku z ubieganiem się przez Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. o dofinansowanie inwestycji polegającej na termomodernizacji Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2 oraz Poradni Lekarza Rodzinnego – Filia nr 2 w Mikołowie przy ul. ul. Wojska Polskiego 34 w ramach projektu „Termomodernizacja Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2 oraz Poradni Lekarza Rodzinnego – Filia nr 2 w Mikołowie przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z modernizacją źródła ciepła, zabudową OZE oraz wymianą oświetlenia na energooszczędne”, przewidzianego do zgłoszenia do dofinansowania w ramach Poddziałania 4.3.1. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

  • modernizację źródła ciepła, zabudowę mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne w obiekcie Szpitala,
  • termoizolację budynku Przychodni.

 Konsultacje miały na celu przedstawienie interesariuszom szczegółowych informacji oraz wymianę uwag na temat zamierzonej inwestycji.

Z projektem można było zapoznać się w siedzibie Spółki, przy ul. Waryńskiego 2 w Mikołowie w terminie od 8 do 22 czerwca 2020 r. w godzinach pracy biura.

Uwagi i opinie można było zgłaszać:

  1. w formie elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@szpital-mikolow.com.pl
  2. w formie papierowej na adres: Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów.

W wyznaczonym okresie konsultacji społecznych w tym temacie nie było żadnych telefonów i zgłoszeń w formie elektronicznej i papierowej.