Dla Pacjenta ZPO

ZASADY PRZYJĘĆ

Kto może zostać przyjęty:

Osoby przewlekle chore oraz osoby, które przebyły leczenie szpitalne i nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, ale ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności, brak samodzielności w samoopiece, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych.
Do zakładu nie mogą zostać przyjęte osoby, dla których wskazaniem do objęcia opieką jest choroba psychiczna, zaawansowana choroba nowotworowa lub uzależnienie.

Rodzaje pobytu:

Pobyt współfinansowany z NFZ – Pobyt w Zakładzie może być współfinansowany z NFZ (odpłatność pacjenta wynosi wówczas 70% miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej). Zakład udziela świadczeń zdrowotnych pacjentom, którzy w ocenie w skali Barthel nie przekroczyli 40 punktów. Okres pobytu uzależniony jest od stanu zdrowia pacjenta.
Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne, natomiast nie ponosi kosztów wyżywienia i zakwaterowania, których finansowanie określa § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 731 z dnia 28.06.2012r.).

Pobyt pełnopłatny – Pobyt polega na pełnej odpłatności pobytu w Zakładzie przez pacjenta lub jego opiekuna. Ceny za pobyt i świadczone usługi odpłatne określone są w cenniku.

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do Zakładu:

Kontakt w sprawie przyjęć do Zakładu:
od poniedziałku do piątku w godz, 8.00-15.00 z:

Kancelarią Zarządu Spółki
( nr tel. 32 325 76 35), lub
Kierownikiem ZPO ( nr tel. 32 737 02 20 ) ;
lub drogą mailową:
kancelaria@szpital-mikolow.com.pl

OPIEKA DUSZPASTERSKA
Opiekę duszpasterską w Zakładzie sprawuje parafia pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Łaziskach Średnich.

Kontakt

Kontakt w sprawie przyjęć do Zakładu:
od poniedziałku do piątku w godz, 8.00-15.00 z:

Opieka duszpasterska

Opiekę duszpasterską w Zakładzie sprawuje parafia pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Łaziskach Średnich.

Karta praw i obowiązków Pacjenta ZPO

Pobierz kartę

Regulamin odwiedzin

Pobierz regulamin