Zaświadczenia wydawane na życzenie Pacjenta

Na życzenie pacjenta wydaje się następujące zaświadczenia:

  1. orzeczenie o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych,
  2. zaświadczenie lekarskie dla ZUS, KRUS na potrzeby postępowania rentowego oraz o przyznanie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy czy chorób zawodowych, w postępowaniach o odszkodowanie np. dla PZU,
  3. dla potrzeb orzeczeń sądowych oraz obdukcje dla celów sądowo-lekarskich,
  4. wpisy do pracowniczej książeczki zdrowia oraz zaświadczenia dla potrzeb medycyny pracy (dot. także uczniów i studentów, którym do dalszej nauki niezbędne jest zaświadczenie o przydatności do wykonywania zawodu),
  5. zaświadczenie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji celem uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych,
  6. zaświadczenie lekarskie w celu podjęcia pracy za granicą,
  7. zaświadczenie dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych,
  8. zaświadczenie wydawane na życzenie pacjenta dla innych celów pozaleczniczych.

W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć podanie w Kancelarii Zarządu Spółki przy ul. Waryńskiego 2, tel. 32 226 08 60.
Opłaty wg cennika