Duplikat Książeczki Zdrowia Dziecka

W sytuacjach zagubienia bądź utraty książeczki zdrowia dziecka urodzonego w Centrum Zdrowia w Mikołowie istnieje możliwość uzyskania duplikatu ww. książeczki.

W celu uzyskania duplikatu książeczki należy złożyć podanie w Kancelarii Zarządu Spółki przy ul. Waryńskiego 2, tel. 32 226 08 60.

Opłata zgodnie z cennikiem.