Przetarg publiczny o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Termin składania ofert: 10-07-2019

SIWZ:

Korespondencja:

Wyniki: