Przetarg publiczny o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zadanie: Dostawa oleju opałowego

Termin składania ofert: 29-08-2019 r.

SIWZ:

Wyniki: