Lokalizacja – budynek główny Szpitala, I piętro, wejście od ul. Katowickiej

 • tel. 32 327 75 52
 • Rejestracja – tylko na miejscu: poniedziałek – piątek: 13.00 – 15.00
 • Harmonogram zabiegów: poniedziałek, wtorek, piątek: 10.30 – 15.30, środa, czwartek: 13.00 – 18.00

Kierownik – Ewa Popiołek

Dział rehabilitacji udziela świadczeń pacjentom hospitalizowanym oraz pacjentom skierowanym do rehabilitacji ambulatoryjnej, która obejmuje świadczenia udzielane w warunkach ambulatoryjnych lub w domu pacjenta, jeśli pacjent nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do Działu Rehabilitacji.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawia każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Wyjątkowo – w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy – skierowanie może wydać tylko lekarz poradni rehabilitacji medycznej lub lekarz poradni ortopedii i traumatologii.

Pacjent ze skierowaniem na zabiegi ustala w Dziale Rehabilitacji termin zabiegów lub wpisany zostaje na listę oczekujących. Pacjent powinien przedstawić dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie i kartę elektroniczną ŚOW NFZ. Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostanie zarejestrowane w Dziale rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Pacjenci skierowani na zabiegi fizykoterapeutyczne mogą skorzystać maksymalnie do 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.

Na odwrocie skierowania – w karcie zabiegów fizjoterapeutycznych – pacjent podpisem potwierdza wykonanie zabiegów w danym dniu.

Zakres wykonywanych zabiegów:

 • Elektroterapia: diadynamik, jonoforeza, prądy interferencyjne, tonoliza, galwanizacja, prądy Tens, prądy Kotza, prądy Traberta
 • Światłolecznictwo: laser, promienie IR – miejscowe, solux, lampa kwarcowa
 • Ultradźwięki, jonoforeza
 • Magnetoterapia
 • Krioterapia
 • Wodolecznictwo: masaż wirowy KKG, KKD,
 • Drenaż limfatyczny (miejscowy)
 • Masaż klasyczny częściowy
 • Kinezyterapia

Zakres ćwiczeń usprawniających obejmuje: schorzenia ortopedyczne, neurologiczne, internistyczne, reumatyczne i chirurgiczne.
Pacjent zobowiązany jest posiadać strój sportowy.