ZARZĄDZAJĄCY

Niewdana Mateusz

Prezes Zarządu

Barbara Kubica

Naczelna Pielęgniarka

Borgieł Alicja

Główna Księgowa

Parys Justyna

Prokurent | Kierownik
Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi