ZARZĄDZAJĄCY

Cezary Tomiczek

– doktor nauk społecznych.

Prezes Zarządu

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania placówkami ochronie zdrowia. Absolwent kierunków: MBA, MBA w Ochronie Zdrowia jak również kierunków w zakresie zarządzania, informatyki, ekonomii, audytu wewnętrznego oraz bezpieczeństwa. Posiada dyplomy i certyfikaty m.in. z zakresu EY Academy of Business, IRCA Information Security Management Systems. Naukowo interesuje się zagadnieniami bezpieczeństwa oraz szeroko rozumianą ochrona zdrowia. Wykładowca akademicki. Członek rad programowych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, społecznik, wolontariusz. Członek Zarządu Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, członek Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej.

Jacek Czapla

– doktor nauk medycznych.

Dyrektor ds. medycznych

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista zdrowia publicznego, lekarz chorób wewnętrznych. Studia podyplomowe z zakresu MBA w Ochronie Zdrowia oraz Master of Public Health. Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku usług medycznych z perspektywy pracownika, dyrektora medycznego, administracji rządowej i samorządowej, korpusu służby cywilnej, samorządu zawodowego oraz nauczyciela akademickiego. urzędnik służby cywilnej. Współpracował m. in. z Regions for Health Network WHO. Członek rady programowej na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Członek Zarządu Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, członek Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej

Mgr Alicja Borgieł

Mgr Alicja Borgieł

Główna Księgowa

Mgr Barbara Kubica

Mgr Barbara Kubica

Naczelna Pielęgniarka