ZARZĄDZAJĄCY

Niewdana Mateusz

Prezes Zarządu

Barbara Kubica

Naczelna Pielęgniarka

Borgieł Alicja

Prokurent | Główna Księgowa

Parys Justyna

Kierownik
Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi