1. Strona główna
  2. Author: szatorski

Woda w szpitalu bez bakterii

Dzięki wsparciu finansowym TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych możliwym się stało zainstalowanie w naszym Szpitalu aparatury do stałej dezynfekcji instalacji cieplej wody użytkowej. Dezynfekcja chemiczna używana jest w celu istotnego...

PP/12/2019 – Dostawa bonów towarowych

Przetarg publiczny o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – PP/12/2019 Zadanie: Dostawa bonów towarowych. Termin składania ofert: 22-11-2019 r. SIWZ: Formularz ofertowy Umowa...

PP/11/2019 – Dostawa sprzętu komputerowego, monitorów i drukarek

Przetarg publiczny o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – PP/11/2019. Zadanie: Dostawa sprzętu komputerowego, monitorów i drukarek. Termin składania ofert: 31-10-2019 r. SIWZ:...