Świadczenie usług transportu sanitarnego…

ZP/9/2021 Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów Zamawiającego Termin składania ofert: 7-01-2022r   ogłoszenie SWZ zalacznik nr 1 formularz oferty załącznik...

Dostawa leków

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – Art. 132 ustawy Pzp Dostawa leków Termin składania ofert: 29-12-2021r     ogłoszenie SWZ Załącznik nr 1 formularz oferty Załącznik nr 2 opis przedmiotu...