Informujemy Naszych Pacjentów …

Informujemy Naszych Pacjentów, że w dniach 26.10 – 2.11 Filie POZ: Nr 2 Mikołów Mokre, ul. Wojska Polskiego 34 Nr 4 Mikołów Kamionka, ul. Katowicka 91 Będą nieczynne. Pacjenci proszeni są o kontakt...

Informacja o złożeniu petycji

Działając na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o petycjach (t.j. Dz.U. 2018, poz. 870) Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. informuje o wniesieniu petycji datowanej na dzień 14 września 2020r. i  datowanej na dzień...

ZP/5/2020 – Dostawa łóżek i szafek przyłóżkowych

ZP/5/2020 – Dostawa łóżek i szafek przyłóżkowych Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 214 000 euro Termin składania ofert: 24-07-2020r 27-07-2020r.  ...