Zakład Opiekuńczo – Leczniczy zlokalizowany jest
w Łaziskach Górnych przy ul. Staszica 4. Dzięki modernizacji obiektu uruchomione zostały 2 oddziały opieki całodobowej, w których okresowo całodobową pielęgnacją i kontynuacją leczenia objęte są osoby przewlekle chore oraz osoby, które przebyły leczenie szpitalne i nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, ale ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności, brak samodzielności
w samoopiece, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji
i rehabilitacji wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Oferujemy pobyty współfinansowane z NFZ oraz pobyty odpłatne.

Kto może zostać pacjentem?

Pobyty współfinansowane z NFZ

Pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym może być współfinansowany z NFZ (odpłatność pacjenta wynosi wówczas 70% miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej). Zakład udziela świadczeń zdrowotnych pacjentom, którzy w ocenie w skali Barthel nie przekroczyli 40 punktów. Okres pobytu uzależniony jest od stanu zdrowia pacjenta.

... rozwiń całość

Pobyty odpłatne

Pobyt polega na pełnej odpłatności pobytu

w zakładzie przez pacjent lub jego opiekuna. Podstawowy pakiet wynosi 106 zł 1 osobodzień - za nieprzerwany pobyt od 1 pełnego miesiąca.

... rozwiń całość

Świadczenia medyczne

W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Pacjenci otrzymują następujące świadczenia medyczne:

... rozwiń całość

Opieka duszpasterska

Opiekę duszpasterską w naszej placówce sprawuje parafia pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
w Łaziskach Średnich.

Karta praw i obowiązków pacjenta ( ZPO )

Kierownik
lek. Teresa Borowian
Lekarze
lek. Teresa Borowian
lek. Ewa Bielas-Łyżyczka
lek. Danuta Jurowicz-Muchniewska
dr n. med. Józef Andrzejewski
Pielęgniarka Oddziałowa
Beata Stotko
Psycholog
Marek Paruch
Logopeda
Maria Październy
Fizjoterapeuta
Alina Pluta
Joanna Suchoń
Terapeuta zajęciowy
Małgorzata Łyszczarz