Telefon 32 737 02 20

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy zlokalizowany jest
w Łaziskach Górnych przy ul. Staszica 4. Dzięki modernizacji obiektu uruchomione zostały 2 oddziały opieki całodobowej, w których okresowo całodobową pielęgnacją i kontynuacją leczenia objęte są osoby przewlekle chore oraz osoby, które przebyły leczenie szpitalne i nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, ale ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności, brak samodzielności
w samoopiece, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji
i rehabilitacji wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Oferujemy pobyty współfinansowane z NFZ oraz pobyty odpłatne.

Kto może zostać pacjentem?

Pobyty współfinansowane z NFZ

Pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym może być współfinansowany z NFZ (odpłatność pacjenta wynosi wówczas 70% miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej). Zakład udziela świadczeń zdrowotnych pacjentom, którzy w ocenie w skali Barthel nie przekroczyli 40 punktów. Okres pobytu uzależniony jest od stanu zdrowia pacjenta.

... rozwiń całość

Pobyty odpłatne

Pobyt polega na pełnej odpłatności pobytu

w zakładzie przez pacjent lub jego opiekuna. Podstawowy pakiet wynosi 106 zł 1 osobodzień - za nieprzerwany pobyt od 1 pełnego miesiąca.

... rozwiń całość

Świadczenia medyczne

W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Pacjenci otrzymują następujące świadczenia medyczne:

... rozwiń całość

Opieka duszpasterska

Opiekę duszpasterską w naszej placówce sprawuje parafia pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
w Łaziskach Średnich.

Karta praw i obowiązków pacjenta ( ZPO ) Regulamin odwiedzin ZPO

Kierownik
dr n. med. Józef Andrzejewski
Lekarze
dr n. med. Józef Andrzejewski
lek. med. Marcin Sosnowski
Pielęgniarka Oddziałowa
Beata Stotko
Psycholog
Marek Paruch
Logopeda
Karolina Pawlak
Fizjoterapeuta
Alina Pluta
Joanna Suchoń
Sylwia Sulejczak
Terapeuta zajęciowy
Małgorzata Łyszczarz

×