Fundusze Unijne

W dniu 16 lutego 2010 r. nastąpiło uroczyste oddanie po modernizacji pomieszczeń Przychodni przy ul. Okrzei 31. Wartość robót wyniosła 2, 1 mln zł, z czego 1,2 mln zł pochodzi z funduszy unijnych, natomiast pozostała kwota została sfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie. W Przychodni znajdują się gabinety lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, gabinety dla dzieci oraz Poradnia profilaktyki i leczenia odwykowego, przeniesiona z ul. Wyzwolenia. W otwarciu wzięli udział przedstawiciele władz Powiatu Mikołowskiego i Gminy Mikołów.
02.09.2009 Zespół Opieki Zdrowotnej w Mikołowie zakupił gastroskop z torem wizyjnym oraz myjkę ultradźwiękową do mycia gastroskopu. Wyposażenie Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego
w Mikołowie zostało sfinansowane z Funduszy Unijnych w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9. "Zdrowie i rekreacja" oraz z dotacji Gminy Mikołów, Łaziska Górne i Ornontowice oraz PKO i PZU. Wartość zakupionej aparatury wynosi 251 tys. zł.
Gastroskop służy do badania górnego odcinka przewodu pokarmowego. Badania te wykonywane są bezpłatnie zarówno pacjentom szpitalnym jak i pacjentom kierowanym przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z terenu całego powiatu mikołowskiego i są nieodzownym elementem profilaktyki i wczesnego leczenia raka żołądka.
Nowoczesny sprzęt pozwolił poprawić komfort badania i podejmowania decyzji w sprawie dalszego leczenia jak również umożliwia szkolenie lekarzy.


24.06.2009 Trwa remont przebudowa przychodni wielospecjalistycznej przy ul. Okrzi 31. Projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej.


04.05.2009 Remont i przebudowa Przychodni Wielospecjalistycznej w Mikołowie przy ul. Okrzei 31


×