Ambulatoryjne porady specjalistyczne udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w następujących poradniach specjalistycznych:

- ze skierowaniem:

- bez skierowania:

×