Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej zatrudnionych
w Centrum Zdrowia w Mikołowie. Lekarze POZ zapewniają pomoc medyczną codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-18:00
w Przychodni przy ul. Okrzei 31, a w innych naszych placówkach - zgodnie z harmonogramem .
W ramach POZ funkcjonują poradnie dla dorosłych
i poradnie dla dzieci.

W godzinach od 18:00 do 8:00 oraz w soboty, niedziele i święta pacjenci do 18 roku życia mogą korzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
w Gabinecie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przy Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego przy ul. Waryńskiego 2 (tel. 32 325 76 00). Opieka nocna i świąteczna obejmuje nagłe zachorowania i inne przypadki wymagające pilnej pomocy lekarskiej lub pielęgniarskiej.
Nocna i świąteczna opieka nie jest Pogotowiem Ratunkowym, co oznacza, że w przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu, porodu lub innej sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu należy wezwać karetkę Pogotowia, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112.

Poradnie dla dorosłych:
ul. Okrzei 31 tel. 32 2262072 wew. 30
lek. Teresa Borowian
lek. Dariusz Orawski
lek. Andrzej Machalica
lek. Piotr Kabik
lek. Maria Sadkowska
lek. Wojciech Glanc
Mikołów - Paniowy tel. 32 2261327
ul. Przelotowa 70
lek. Urszula Pieruszek
lek. Urszula Stelmach
Mikołów - Mokre tel. 32 2261228
ul. Wojska Polskiego 34
lek. Wojciech Glanc
Mikołów - Kamionka tel. 32 2262569
ul. Katowicka 91
lek. Maria Sadkowska
Poradnie dla dzieci:
ul. Okrzei 31 tel. 32 2262072 wew. 20
lek. Barbara Talarczyk-Wójcik
lek. Jerzy Perkanowski
dr n. med. Grzegorz Góral
Mikołów - Paniowy tel. 32 2261327
ul. Przelotowa 70
dr n. med. Artur Domerecki
Mikołów - Mokre tel. 32 2261228
ul. Wojska Polskiego 34
dr n. med. Artur Domerecki
Mikołów - Kamionka tel. 32 2262569
ul. Katowicka 91
lek. Maria Sadkowska
×