Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej zatrudnionych
w Centrum Zdrowia w Mikołowie. Lekarze POZ zapewniają pomoc medyczną codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-18:00
w Przychodni przy ul. Okrzei 31, a w innych naszych placówkach - zgodnie z harmonogramem .
W ramach POZ funkcjonują poradnie dla dorosłych
i poradnie dla dzieci.

W godzinach od 18:00 do 8:00 oraz w soboty, niedziele i święta pacjenci do 18 roku życia mogą korzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
w Gabinecie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przy Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego przy ul. Waryńskiego 2 (tel. 32 325 76 00). Opieka nocna i świąteczna obejmuje nagłe zachorowania i inne przypadki wymagające pilnej pomocy lekarskiej lub pielęgniarskiej.
Nocna i świąteczna opieka nie jest Pogotowiem Ratunkowym, co oznacza, że w przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu, porodu lub innej sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu należy wezwać karetkę Pogotowia, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112.

Poradnie dla dorosłych:
ul. Okrzei 31 tel. 32 2262072 wew. 30
lek. Teresa Borowian
lek. Dariusz Orawski
lek. Andrzej Machalica
lek. Piotr Kabik
lek. Maria Sadkowska
lek. Wojciech Glanc
Mikołów - Paniowy tel. 32 2261327
ul. Przelotowa 70
lek. Urszula Pieruszek
lek. Urszula Stelmach
Mikołów - Mokre tel. 32 2261228
ul. Wojska Polskiego 34
lek. Wojciech Glanc
Mikołów - Kamionka tel. 32 2262569
ul. Katowicka 91
lek. Maria Sadkowska
Poradnie dla dzieci:
ul. Okrzei 31 tel. 32 2262072 wew. 20
lek. Barbara Talarczyk-Wójcik
lek. Jerzy Perkanowski
dr n. med. Grzegorz Góral
Mikołów - Paniowy tel. 32 2261327
ul. Przelotowa 70
dr n. med. Artur Domerecki
Mikołów - Mokre tel. 32 2261228
ul. Wojska Polskiego 34
dr n. med. Artur Domerecki
Mikołów - Kamionka tel. 32 2262569
ul. Katowicka 91
lek. Maria Sadkowska
×
INFORMACJA DLA PACJENTÓW
CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy ul. Waryńskiego 2, reprezentowana przez Prezesa Spółki: Władysława Perchaluka,
  2. inspektorem ochrony danych w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. jest Pan Jakub Juraszczyk, e-mail: jjuraszczyk@szpital-mikolow.com.pl, nr tel: 32 32 57 633,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO,
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi medyczne dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.. Aktualny spis podmiotów współpracujących z Centrum Zdrowia dostępny jest w dziale umów,
  5. zgodnie z obowiązującymi przepisami Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  6. na zasadach i w zakresie określonym w obowiązujących przepisach, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji świadczonych usług medycznych.