Punkt pielęgniarski 32 325 75 43

W oddziale diagnozowani i leczeni są chorzy
z objawami uszkodzenia układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób naczyniowych mózgu, padaczek, stwardnienia rozsianego, chorób zwyrodnieniowych, bólów kręgosłupa. Hospitalizowanym pacjentom zapewnia się kompleksową opiekę, począwszy od nowoczesnej diagnostyki i terapii po leczenie usprawniające. Pacjenci mają zapewniony dostęp do badań diagnostycznych w oddziale (pracownia EEG, pracownia EMG), badań diagnostyki obrazowej
w pracowni na terenie szpitala oraz innych badań
i procedur medycznych niezbędnych w procesie diagnostyczno-leczniczym w innych podmiotach leczniczych na podstawie zawartych umów.
Zespół Oddziału Neurologii tworzą lekarze specjaliści
z zakresu neurologii, psycholog, logopeda, personel pielęgniarski i pomocniczy oraz zespół fizjoterapeutów.

Oddział znajduje się na II piętrze i posiada 30 łóżek, w tym 16 łóżek w oddziale leczenia udarów.
Po leczeniu szpitalnym pacjenci obejmowani są opieką w Poradni Neurologicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem Pacjenta zawierającym informacje dotyczące pobytu w szpitalu.

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarskich w zakresie neurologii.Ordynator
lek. Ireneusz Fischer
Z-ca Ordynatora
lek. Piotr Loppe
Lekarze
lek. Ewa Bielas-Łyżyczka
lek. Elżbieta Ratka
lek. Patrycja Radecka
lek. Marcin Bubik
lek. Iga Zaniat
Pielęgniarka Oddziałowa
Krystyna Szymiczek
Psycholog
mgr Sylwestra Pietraś
mgr Magdalena Kulczycka-Lorek
Logopeda
mgr Bogusława Maculewicz
mgr Karolina Pawlak
Koordynator Zespołu Rehabilitantów
mgr Ewa Popiołek
Sekretarka medyczna
Karolina Podlewska

×