Punkt pielęgniarski 32 325 75 43

W oddziale diagnozowani i leczeni są chorzy
z objawami uszkodzenia układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób naczyniowych mózgu, padaczek, stwardnienia rozsianego, chorób zwyrodnieniowych, bólów kręgosłupa. Hospitalizowanym pacjentom zapewnia się kompleksową opiekę, począwszy od nowoczesnej diagnostyki i terapii po leczenie usprawniające. Pacjenci mają zapewniony dostęp do badań diagnostycznych w oddziale (pracownia EEG, pracownia EMG), badań diagnostyki obrazowej
w pracowni na terenie szpitala oraz innych badań
i procedur medycznych niezbędnych w procesie diagnostyczno-leczniczym w innych podmiotach leczniczych na podstawie zawartych umów.
Zespół Oddziału Neurologii tworzą lekarze specjaliści
z zakresu neurologii, psycholog, logopeda, personel pielęgniarski i pomocniczy oraz zespół fizjoterapeutów.

Oddział znajduje się na II piętrze i posiada 30 łóżek, w tym 16 łóżek w oddziale leczenia udarów.
Po leczeniu szpitalnym pacjenci obejmowani są opieką w Poradni Neurologicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem Pacjenta zawierającym informacje dotyczące pobytu w szpitalu.

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarskich w zakresie neurologii.Ordynator
lek. Ireneusz Fischer
Z-ca Ordynatora
lek. Piotr Loppe
Lekarze
lek. Ewa Bielas-Łyżyczka
lek. Elżbieta Ratka
lek. Patrycja Radecka
lek. Marcin Bubik
lek. Iga Zaniat
Pielęgniarka Oddziałowa
Krystyna Szymiczek
Psycholog
mgr Sylwestra Pietraś
mgr Magdalena Kulczycka-Lorek
Logopeda
mgr Bogusława Maculewicz
mgr Karolina Pawlak
Koordynator Zespołu Rehabilitantów
mgr Ewa Popiołek
Sekretarka medyczna
Karolina Podlewska

×
INFORMACJA DLA PACJENTÓW
CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy ul. Waryńskiego 2, reprezentowana przez Prezesa Spółki: Władysława Perchaluka,
  2. inspektorem ochrony danych w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. jest Pan Jakub Juraszczyk, e-mail: jjuraszczyk@szpital-mikolow.com.pl, nr tel: 32 32 57 633,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO,
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi medyczne dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.. Aktualny spis podmiotów współpracujących z Centrum Zdrowia dostępny jest w dziale umów,
  5. zgodnie z obowiązującymi przepisami Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  6. na zasadach i w zakresie określonym w obowiązujących przepisach, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji świadczonych usług medycznych.