Nr przetargu Dotyczy Termin składania ofert
PP/08/2017 Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego 12.07.2017
PP/07/2017 Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych 06.07.2017
PP/06/2017 Dostawa druków medycznych i biurowych 06.07.2017
PP/05/2017 Dostawa środków czystości 06.07.2017