Nr przetargu Dotyczy Termin składania ofert
KON/01/2017 Badania laboratoryjne 14.11.2017
KON/02/2017 Badania mikrobiologiczne 14.11.2017
KON/03/2017 Badania histopatologiczne 14.11.2017
ZP/05/2017 świadczenie usług sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń oraz usług
współpielęgnacji pacjentówwiadczenie usług sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń oraz usług współpielęgnacji pacjentów
19.09.2017