32 325 75 53

Pracodawca w myśl Ustawy o Służbie Medycyny Pracy oraz Kodeksu Pracy ma obowiązek zapewnienia świadczeń z zakresu profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami poprzez wykonanie odpowiednich pakietów świadczeń w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.

Powyższe zadania realizowane są przez odpowiedni personel służby medycyny pracy wykonujący cyklicznie świadczenia i orzekający o zdolności
do pracy na danym stanowisku.

Zapewniamy przeprowadzenie na miejscu wymaganych prawem konsultacji specjalistycznych oraz badań diagnostycznych, m.in.:

 • badań laryngologicznych
 • badań okulistycznych
 • badań neurologicznych
 • testów psychotechnicznych
 • badań laboratoryjnych
 • RTG
 • WAŻNE
  Na mocy art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 220 poz. 1416 z 12 grudnia 2008 r.) Pracownicy przyjmowani są na badania profilaktyczne w Poradni Medycyny Pracy wyłącznie po podpisaniu przez zakład pracy umowy na te świadczenia.

  Poradnia funkcjonuje codziennie od godz. 8:00 - 12:00.

  Kierownik
  lek. Gabriela Stachańczyk-Chrobok
  Halina Olejarczyk
  Aleksandra Rajca

  ×