Punkt pielęgniarski 32 325 75 46

Izba Przyjęć Szpitala przyjmuje pacjentów zgłaszających się do leczenia szpitalnego w ramach oddziałów   funkcjonujących w   Szpitalu Powiatowym w Mikołowie na podstawie skierowania lekarza, przywiezionych przez zespół   ratownictwa   medycznego   oraz   zgłaszających się    samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia. Lekarz dyżurny oddziału, po zbadaniu pacjenta, podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do hospitalizacji lub udziela doraźnej pomocy, gdy chory nie jest przyjęty do szpitala.
Dla właściwej organizacji pomocy medycznej należy pamiętać, że z błahym schorzeniem (infekcja, ból gardła, stłuczenie) pacjent powinien zgłosić się
do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Izba przyjęć pracuje całodobowo. Zlokalizowana jest w przyziemiu szpitala.Kierownik Izby Przyjęć
mgr Anna Korus

×