Nowy sprzęt w CZ

Aktualności


CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE
NA PODIUM ZWYCIĘZCÓW PLEBISCYTU HIPOKRATES 2017

W tegorocznej edycji plebiscytu Hipokrates, organizowanej przez Dziennik Zachodni pod patronatem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Zdrowia w Mikołowie zajęło II miejsce
w kategorii wojewódzkiej Szpital Roku. W sobotę, 10 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród. W imieniu Spółki nagrodę odebrał Prezes Zarządu Władysław Perchaluk. Miło nam również dodać, iż w kategorii powiatu mikołowskiego Położną Roku została wybrana Pani Anna Wróbel, pracownik naszego Centrum Zdrowia. Serdecznie dziękujemy wszystkim pacjentom, pracownikom i każdej osobie wspierającej naszą placówkę w drodze do zdobycia tak prestiżowego wyróżnienia. Dziękujemy, że obdarzyliście zaufaniem nas jako placówkę, a także wszystkich pracowników, którzy na ten sukces pracowali


SPOTKANIE Z WICEMINISTREM ZDROWIA MARKIEM TOMBARKIEWICZEM

Centrum Zdrowia w Mikołowie, jako członek Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych wzięło udział w spotkaniu z wiceministrem zdrowia Markiem Tombarkiewiczem.
Pełnomocnik ds Zarządzania Jakością Centrum Zdrowia w Mikołowie Dorota Wójcik miała możliwość dyskusji i zadawania pytań dotyczących m.in. systemu poprawy jakości i bezpieczeństwa pacjenta oraz proponowanych i planowanych zmian w kontekście projektowanej ustawy o jakości. Przedstawiciele szpitali poruszyli również wiele problemów obecnie nurtujących podmioty lecznicze.
WYZWANIA I ZMIANY W SZPITALACH

Na swym pierwszym w tym roku wyjazdowym posiedzeniu spotkali się szefowie placówek medycznych skupionych w Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Debata odbyła się 25 stycznia w Centrum Zdrowia. Czytaj więcej


CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE
W "ZŁOTEJ SETCE" SZPITALI

Z przyjemnością informujemy, iż Szpital nasz znalazł się wśród "złotej setki" szpitali wielospecjalistycznych
w ogólnopolskim Rankingu "Bezpieczny Szpital" . Wydarzenie objęte patronatem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła prowadzone jest przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i firmę doradczą Idea Trade. Ranking powstaje na podstawie weryfikowanej ankiety - wypełnianej przez szpitale - zawierającej około 200 pytań m.in. o infrastrukturę szpitalną, jakość opieki, aspekty wpływające na komfort pobytu pacjenta w szpitalu, zakażenia, certyfikaty
i sytuację finansową placówki. Tegoroczna edycja uwzględnia również wyniki działalności placówek medycznych po wprowadzeniu tzw sieci szpitali. Zarząd Spółki składa serdeczne gratulacje i podziękowania dla wszystkich pracowników Centrum Zdrowia w Mikołowie, dzięki którym mogliśmy otrzymać tak zaszczytne miejsce wśród najlepszych szpitali w Polsce.


CERTYFIKAT ISO 9001:2015 DLA
CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE

W listopadzie 2017 r w Centrum Zdrowia w Mikołowie odbyła się kolejna wizyta DNV - jednostki certyfikującej nasz system jakości. Wysiłkiem całej załogi udało się certyfikować system zarządzania jakością na wymogi nowej normy ISO 9001:2015. Norma ta wymaga dodatkowo m.in. znajomości kontekstu organizacji, stron esowanych oraz identyfikacji i szacowania ryzyk występujących
w poszczególnych procesach. Ogólnie placówka nasza została oceniona bardzo wysoko, a szczególnie świadomość i zaangażowanie personelu medycznego
w utrzymanie i doskonalenie jakości, w tym zauważalne wyniki w prowadzeniu dokumentacji medycznej, a także za rozwój wizerunkowy Spółki. Potwierdzeniem powyższego jest otrzymany
w styczniu 2018 r Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.


Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o. o. zatrudni od zaraz lekarza specjalistę w dziedzinie:
pediatrii, medycyny rodzinnej, neurologii, chorób wewnętrznych z preferencją uprawnień endoskopowych oraz lekarza, pediatrę w punkcie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, logopedę, pielęgniarkę, opiekunkę medyczną, ratownika medycznego.
Telefon kontaktowy 32 325 76 30.


CYKL SZKOLEŃ W CENTRUM ZDROWIA
W MIKOŁOWIE


W Centrum Zdrowia w Mikołowie ostatnio zrobiło się gorąco od branżowych spotkań znanych i cenionych wykładowców z personelem medycznym naszej placówki i szpitali ościennych. Zaproszeni specjaliści
z zakresu epidemiologii przeprowadzili wykłady dotyczące wiodących zagrożeń w szpitalu, m.in: racjonalnej terapii antybiotykowej, diagnostyki szpitalnych biegunek z naciskiem na Clostridium difficile, profilaktyki zakażeń szpitalnych oraz ekspozycji zawodowej na czynniki biologiczne (zakłucia i zranienia).

Nasza placówka również przy współudziale EFS Powiatowego Urzadu Pracy w Mikołowie organizuje kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek Dzięki fachowym wykładowcom, który posiadają nie tylko ogromną wiedzę teoretyczna, ale są również doświadczonymi praktykami, pielęgniarki zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu leczenia ran, regulacji prawnych, norm etycznych, profilaktyki oraz aktualnej wiedzy z zakresu środków farmakologicznych i opatrunkowych.Zajęcia teoretyczne oraz egazamin końcowy odbywają się
w Centrum Zdrowia w Mikołowie.


Centrum Zdrowia w Mikołowie, dzięki współpracy
z Centrum Zarządzania Ryzykiem MedRisk, ma możliwość organizacji szkoleń przy udziale wykładowców z zakresu prawa medycznego. Ostatnie spotkanie
z pracownikami naszej Spółki prowadził dr Marcin Śliwka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Wykład dotyczył prawnych aspektów zdarzeń niepożądanych, a szczególnie prawnych następstw upadków pacjentów.”


Archiwum aktualności


CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE
NA III KONGRESIE WYZWAŃ ZDROWOTNYCH

Podczas III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych
w Katowicach, Centrum Zdrowia w Mikołowie brało udział w kilku panelach. Pierwszy z nich: "Opieka telemedyczna nad uczestnikami polskiej wyprawy polarnej w Hornsund", moderowany przez Prezesa Spółki Władysława Perchaluka, został dodatkowo wzbogacony o bezpośrednie połączenie z polarnikami. W pozostałych panelach, tj. “Telemedycyna: moda czy potrzeba” oraz “Reforma ochrony zdrowia – perspektywa szpitala” głównym reprezentantem Centrum Zdrowia
w Mikołowie podczas medycznych debat był Dyrektor ds. Medycznych Spółki dr n. med. Jacek Czapla.
Natomiast podczas Śląskiego Dnia Zdrowia nasza placówka reprezentowała również cały Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Odwiedzający mogli zapoznać się z działalnością Centrum Zdrowia oraz powiatu mikołowskiego,
a także wykonać specjalistyczne badania.


NOWY SPRZĘT DLA NOWORODKÓW

Najnowszej generacji aparaturę medyczną do opieki nad nowonarodzonym dzieckiem otrzymał nasz Oddział Noworodkowy:
- aparat do tlenoterapii z wysokim przepływem   Vapotherm PRECISIONflow
- aparat do resuscytacji dla noworodków – Neopuff
- przejezdny ogrzewacz noworodków IR-10MB

Zakupiony sprzęt medyczny dzięki zaawansowaniu technicznemu i niezawodności znacząco wspomaga proces leczenia, zapewnia bezpieczeństwo i podnosi jakość opieki nad naszymi noworodkami.


WARUNKI PRACY ZA KOŁEM PODBIEGUNOWYM

Dla naszych podopiecznych na dalekiej północy nastały trudne warunki pracy. Przyszła noc polarna, a z nią śnieżyce i zawieje.


Zobacz filmik

Polarnicy są teraz szczególnie narażeni na odmrożenia i urazy, stąd bardzo ważne jest zachowanie ostrożności i przestrzeganie specyficznych form zabezpieczenia. Standardem przy wyjściu do pracy w terenie jest właściwe wyposażenie oraz odpowiedni ubiór


Zobacz filmikCENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE
NA DALEKIEJ PÓŁNOCY


Centrum Zdrowia w Mikołowie nawiązało współpracę
z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
oraz Polską Stacją Polarną im. Stanisława Siedleckego w Hornsundzie na Spitsbergenie. W efekcie nasza placówka objęła wsparciem medycznym uczestników Wyprawy Polarnej.

Porady online udzielane są w ustalonych dniach
i godzinach, a w przypadkach nagłych będzie możliwość kontaktu telefonicznego, mailowego i za pośrednictwem komunikatora internetowego przez całą dobę. Nadzór nad całością projektu prowadzi Prezes Zarządu Władysław Perchaluk, a nadzór medyczny dr n. med. Jacek Czapla. Podejmując współpracę z Polską Stacją Polarną Zarząd Spółki liczy również na przybliżenie pracownikom Centrum Zdrowia oraz mieszkańcom Mikołowa i okolic, jak żyje się za kołem podbiegunowym. Mamy nadzieję
na ciekawe zdjęcia niepowtarzalnej flory i fauny dalekiej północy oraz fascynujących zjawisk jak zorza polarna.


Relacje ze spotkań z polarnikami:
I spotkanie online II spotkanie online

Galeria zdjęć