Nowy sprzęt w CZ


1 % DLA CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE
Mamy już możliwość gromadzenia pieniędzy na subkoncie na potrzeby naszego
Szpitala – odpis 1%. W załączeniu instrukcja wypełnienia PIT 37


Aktualności


Oferty pracy

Aktualnie poszukujemy kandydatów do pracy
na stanowiska:
- lekarz neonatolog
- lekarz neurolog
- pielęgniarka
- opiekunka medyczna
- salowa
- sanitariusz szpitalny

Dodatkowe informacja dostępne pod nr tel.
32 325 76 30

Dokumenty można przesyłać na adres:
sekretariat@szpital-mikolow.com.pl


ĆWICZENIA Z ZAKRESU ZDARZEŃ MASOWYCH

W Centrum Zdrowia w Mikołowie 20 grudnia 2018 r odbyły się ćwiczenia dotyczące zdarzenia masowego. Całość ćwiczeń odbywała się w czasie rzeczywistym– do momentu zabezpieczenia podstawowych funkcji życiowych poszkodowanych
i wdrożenia ratunkowych procedur diagnostyczno-terapeutycznych. W czasie tej intensywnej godziny w stan podwyższonej gotowości postawiony został cały szpital.


IV MIKOŁOWSKI DZIEŃ SENIORA
W Miejskim Domu Kultury w Mikołowie odbył się
IV Mikołowski Dzień Seniora. Goście mogli skorzystać z bezpłatnych porad, m.in. zdrowotnych.
Centrum Zdrowia w Mikołowie aktywnie włączyło się
w wydarzenie, udzielając porad lekarskich, pielęgniarskich wraz z wykonywaniem badań. Zainteresowanie seniorów naszą ofertą było duże. Cieszy nas, że mogliśmy w praktyczny i przydatny sposób włączyć się w obchody święta Seniorów, którym życzymy wielu lat w zdrowiu i zadowoleniu. Dziękujemy organizatorom za miłe przyjęcie!

BEZPIECZNY SZPITAL PRZYSZŁOŚCI
Centrum Zdrowia w Mikołowie wzięło udział
w konferencji "Bezpieczny Szpital Przyszłości"
w Katowicach jako moderator panelu dotyczącego elektronicznej rejestracji zdarzeń niepożądanych
w szpitalu.Program "Bezpieczny Szpital Przyszłości" realizowany jest w celu podnoszenia jakości w ochronie zdrowia. Cel realizujemy poprzez konferencje regionalne dla managerów szpitali i osób odpowiedzialnych za jakość, wizyty studyjne
w szpitalach, publikacje medialne pokazujące pozytywne przykłady działalności szpitali.


DIAMENTOWE CZEPKI PONOWNIE TRAFIAJĄ DO NASZYCH PIELĘGNIAREK

Miło nam poinformować, że podczas uroczystości Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej pracownice Centrum Zdrowia w Mikołowie zostały odznaczone statuetką Diamentowego Czepka. Panie: Jadwiga Beck-Sowiźrał, Barbara Raczak, Lucyna Grejner i Anna Mucha zostały
docenione za upowszechnianie etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych oraz współdziałanie na rzecz integrowania środowiska zawodowego.
Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy wyróżnienia!


NAGRODZENI ZA JAKOŚĆ
W OCHRONIE ZDROWIA

26 marca 2018 r w Rezydencji Belweder Klonowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w Warszawie wręczone zostały certyfikaty dla placówek medycznych wyróżnionych za wysoką jakość w ochronie zdrowia.

Otrzymaliśmy certyfikat w ogólnopolskim konkursie "Wysoka Jakość w ochronie zdrowia". W imieniu Centrum Zdrowia w Mikołowie nagrodę odebrał Prezes Zarządu Władysław Perchaluk, Ordynator Oddziału Wewnętrznego Aleksandra Dobrowolska oraz Pielęgniarka Oddziałowa Ginekologii i Położnictwa
i Oddziału Noworodkowego - Teresa Partyka. Przyznany certyfikat potwierdza, iż w opinii Komisji placówka poddająca się ocenie spełnia wysokie kryteria w dziedzinie zarządzania (ze szczególnym uwzględnieniem procedur zarządzania relacjami
z klientami/pacjentami, zarządzania jakością, zarządzania relacjami z otoczeniem i zarządzania wartością). Władysław Perchaluk, Prezes Centrum zdrowia w Mikołowie otrzymał dodatkowe wyróżnienie „Laur Nowoczesności”. Przyznawane jest ono menadżerom (osobom zarządzającym) certyfikowanymi placówkami medycznymi, w których wprowadzono najbardziej zaawansowane systemy zarządzania jakością, i które wyróżniają się na tle innych jednostek sektora branży medycznej nowoczesnością, dynamiką rozwoju, silną pozycją rynkową oraz innowacyjnością rozwiązań w zakresie organizacji, zarządzania czy wdrażanych procedur medycznych.


CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE
NA PODIUM ZWYCIĘZCÓW PLEBISCYTU HIPOKRATES 2017

W tegorocznej edycji plebiscytu Hipokrates, organizowanej przez Dziennik Zachodni pod patronatem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Zdrowia w Mikołowie zajęło II miejsce
w kategorii wojewódzkiej Szpital Roku. W sobotę, 10 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród. W imieniu Spółki nagrodę odebrał Prezes Zarządu Władysław Perchaluk. Miło nam również dodać, iż w kategorii powiatu mikołowskiego Położną Roku została wybrana Pani Anna Wróbel, pracownik naszego Centrum Zdrowia. Serdecznie dziękujemy wszystkim pacjentom, pracownikom i każdej osobie wspierającej naszą placówkę w drodze do zdobycia tak prestiżowego wyróżnienia. Dziękujemy, że obdarzyliście zaufaniem nas jako placówkę, a także wszystkich pracowników, którzy na ten sukces pracowali


Archiwum aktualności


NOWY SPRZĘT DLA SZPITALA

14 grudnia w Szpitalu Powiatowym spotkali się burmistrzowie Mikołowa i Łazisk Górnych Stanisław Piechula i Aleksander Wyra, starosta mikołowski Mirosław Duży, pracownicy starostwa oraz dyrekcja i personel tego szpitala. Okazją było przekazanie aparatury dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Każda z gmin wsparła szpital kwotą 25 tysięcy złotych.
Z tej okazji włodarze miast zawiesili pamiątkowe tabliczki informujące o zakupie narzędzi operacyjnych oraz aparatury medycznej dla bloku operacyjnego.

Nasza placówka wzbogaciła się również o Aparat USG, monitory funkcji życiowych z centralą oraz Ambulans typu A1 do transportu pacjentów (z rezerw budżetowych Wojewody Śląskiego)


LEKARZE Z MIKOŁOWA PONOWNIE
ZAOPIEKUJĄ SIĘ POLARNIKAMI

Na pokładzie s/m "Horyzont II", przedstawiciele Centrum Zdrowia w Mikołowie i Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk podpisali umowę o współpracy. W jej ramach Centrum Zdrowia w Mikołowie objęło formalnie opieką medyczną polarników – uczestników 41. Wyprawy Polarnej. W ramach współpracy pracownicy Centrum przeprowadzili szkolenie medyczne uczestników Wyprawy a na bieżąco będą im służyć radą i pomocą w przypadku problemów
ze zdrowiem.


CENTRUM ZDROWIA ROZSZERZA OPIEKĘ
TELEMEDYCZNĄ NA DALEKIEJ PÓŁNOCY

Centrum Zdrowia w Mikołowie objęło patronatem medycznym nie tylko 40. Jubileuszową Wyprawę Polarną IGF PAN na Spitsbergenie, ale też nową ekstremalną wyprawę Klaudii Jadwiszczyk
i Krzysztofa Lewickiego. Przypomnijmy – to para, która wraz z psem pojechała zimą na rowerze tandemie w kilkumiesięczną podróż za koło podbiegunowe. 13 marca w siedzibie Centrum Zdrowia odbyła się konferencja prasowa „Pół roku w półmroku” z udziałem naszych podróżników i psa rasy alaskan malamut o imieniu Kadlook. Poświęcona była najbliższym planom ekspedycyjnym Klaudii i Krzysztofa, którzy przy okazji podsumowali poprzednią wyprawę.
W ramach projektu STEP ON ICE zostanie zrealizowanych kilka wypraw zimowych
na różnych kontynentach. Pierwsza
rozpocznie się 16 marca i potrwa
do 8 kwietnia. W tym czasie podróżnicy będą przez 2 tygodnie wędrowali na nartach biegowych z saniami transportowymi z zespołem doświadczonych polarników z Polski i Francji. Droga została wyznaczona z północnej Szwecji
do norweskich fiordów i zakłada 250 km marszu. Druga część poświęcona będzie samodzielnemu trawersowi 100 km trasy w północnej Finlandii. Zwieńczeniem wypraw ma być zdobycie Bieguna Południowego.


CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE
NA III KONGRESIE WYZWAŃ ZDROWOTNYCH

Podczas III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych
w Katowicach, Centrum Zdrowia w Mikołowie brało udział w kilku panelach. Pierwszy z nich: "Opieka telemedyczna nad uczestnikami polskiej wyprawy polarnej w Hornsund", moderowany przez Prezesa Spółki Władysława Perchaluka, został dodatkowo wzbogacony o bezpośrednie połączenie z polarnikami. W pozostałych panelach, tj. “Telemedycyna: moda czy potrzeba” oraz “Reforma ochrony zdrowia – perspektywa szpitala” głównym reprezentantem Centrum Zdrowia
w Mikołowie podczas medycznych debat był Dyrektor ds. Medycznych Spółki dr n. med. Jacek Czapla.
Natomiast podczas Śląskiego Dnia Zdrowia nasza placówka reprezentowała również cały Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Odwiedzający mogli zapoznać się z działalnością Centrum Zdrowia oraz powiatu mikołowskiego,
a także wykonać specjalistyczne badania.


×
INFORMACJA DLA PACJENTÓW
CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy ul. Waryńskiego 2, reprezentowana przez Prezesa Spółki: Władysława Perchaluka,
  2. inspektorem ochrony danych w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. jest Pan Jakub Juraszczyk, e-mail: jjuraszczyk@szpital-mikolow.com.pl, nr tel: 32 32 57 633,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO,
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi medyczne dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.. Aktualny spis podmiotów współpracujących z Centrum Zdrowia dostępny jest w dziale umów,
  5. zgodnie z obowiązującymi przepisami Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  6. na zasadach i w zakresie określonym w obowiązujących przepisach, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji świadczonych usług medycznych.