Nowy sprzęt w CZ


1 % DLA CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE
Mamy już możliwość gromadzenia pieniędzy na subkoncie na potrzeby naszego
Szpitala – odpis 1%. W załączeniu instrukcja wypełnienia PIT 37


Aktualności


Oferty pracy

Aktualnie poszukujemy kandydatów do pracy
na stanowiska:
- lekarz neonatolog
- lekarz neurolog
- pielęgniarka
- opiekunka medyczna
- salowa
- sanitariusz szpitalny

Dodatkowe informacja dostępne pod nr tel.
32 325 76 30

Dokumenty można przesyłać na adres:
sekretariat@szpital-mikolow.com.pl


NAGRODA W PLEBISCYCIE HIPOKRATES 2018

W tegorocznym plebiscycie HIPOKRATES 2018, organizowanym przez Dziennik Zachodni, nasze Centrum Zdrowia ponownie uplasowało się na podium zwycięzców, osiągając II miejsce w kategorii Szpital Roku. Wysokie czwarte miejsce zajęła dr Aleksandra Dobrowolska w kategorii Kardiolog Roku, kierująca Oddziałem Wewnętrznym w mikołowskim szpitalu.
W sobotę, 9 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród. W imieniu Spółki nagrodę odebrał Prezes Zarządu Władysław Perchaluk, a wspierał go Dyrektor ds. Medycznych dr Jacek Czapla. Serdecznie dziękujemy wszystkim pacjentom, pracownikom i każdej osobie wspierającej naszą placówkę w drodze do zdobycia tak prestiżowego wyróżnienia. Dziękujemy, że obdarzyliście zaufaniem nas jako placówkę, a także wszystkich pracowników, którzy na ten sukces pracowali.


NAGRODA ZA JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA

Kolejny raz nasze Centrum Zdrowia odnosi sukces
w postaci uzyskania Certyfikatu "Wysoka Jakość
w ochronie zdrowia" oraz dodatkowo uzyskuje kolejną nagrodę w postaci "Wyróżnienie Specjalne"
za największy progres w zakresie jakości usług
i zarządzania na przestrzeni ostatniego roku. Prezes Centrum Zdrowia Władysław Perchaluk został poproszony przez organizatorów Gali o zabranie głosu w imieniu wszystkich laureatów. Przy odbiorze nagrody wspierał Prezesa Wicestarosta Powiatu Mikołowskiego Tadeusz Marszolik. Pełna relacja z Gali na stronie internetowej, adres poniżej.
http://www.jakosc-certyfikat.pl/strona-39


ĆWICZENIA Z ZAKRESU ZDARZEŃ MASOWYCH

W Centrum Zdrowia w Mikołowie 20 grudnia 2018 r odbyły się ćwiczenia dotyczące zdarzenia masowego. Całość ćwiczeń odbywała się w czasie rzeczywistym– do momentu zabezpieczenia podstawowych funkcji życiowych poszkodowanych
i wdrożenia ratunkowych procedur diagnostyczno-terapeutycznych. W czasie tej intensywnej godziny w stan podwyższonej gotowości postawiony został cały szpital.


IV MIKOŁOWSKI DZIEŃ SENIORA
W Miejskim Domu Kultury w Mikołowie odbył się
IV Mikołowski Dzień Seniora. Goście mogli skorzystać z bezpłatnych porad, m.in. zdrowotnych.
Centrum Zdrowia w Mikołowie aktywnie włączyło się
w wydarzenie, udzielając porad lekarskich, pielęgniarskich wraz z wykonywaniem badań. Zainteresowanie seniorów naszą ofertą było duże. Cieszy nas, że mogliśmy w praktyczny i przydatny sposób włączyć się w obchody święta Seniorów, którym życzymy wielu lat w zdrowiu i zadowoleniu. Dziękujemy organizatorom za miłe przyjęcie!

BEZPIECZNY SZPITAL PRZYSZŁOŚCI
Centrum Zdrowia w Mikołowie wzięło udział
w konferencji "Bezpieczny Szpital Przyszłości"
w Katowicach jako moderator panelu dotyczącego elektronicznej rejestracji zdarzeń niepożądanych
w szpitalu.Program "Bezpieczny Szpital Przyszłości" realizowany jest w celu podnoszenia jakości w ochronie zdrowia. Cel realizujemy poprzez konferencje regionalne dla managerów szpitali i osób odpowiedzialnych za jakość, wizyty studyjne
w szpitalach, publikacje medialne pokazujące pozytywne przykłady działalności szpitali.


DIAMENTOWE CZEPKI PONOWNIE TRAFIAJĄ DO NASZYCH PIELĘGNIAREK

Miło nam poinformować, że podczas uroczystości Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej pracownice Centrum Zdrowia w Mikołowie zostały odznaczone statuetką Diamentowego Czepka. Panie: Jadwiga Beck-Sowiźrał, Barbara Raczak, Lucyna Grejner i Anna Mucha zostały
docenione za upowszechnianie etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych oraz współdziałanie na rzecz integrowania środowiska zawodowego.
Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy wyróżnienia!


Archiwum aktualności


CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE
NA IV KONGRESIE WYZWAŃ ZDROWOTNYCH

Za nami IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych. Jednym
z zaproszonych panelistów był dr Jacek Czapla Dyrektor ds Medycznych Centrum Zdrowia w Mikołowie, biorąc udział w sesji "Telemedycyna
w Polsce. Koniec początku czy początek końca?". Przedstawiciele Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego – partnera wydarzenia wzięli udział łącznie w 4 panelach wydarzenia, które odbyło się w dniach 7-8 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.


NOWY SPRZĘT DLA SZPITALA

14 grudnia w Szpitalu Powiatowym spotkali się burmistrzowie Mikołowa i Łazisk Górnych Stanisław Piechula i Aleksander Wyra, starosta mikołowski Mirosław Duży, pracownicy starostwa oraz dyrekcja i personel tego szpitala. Okazją było przekazanie aparatury dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Każda z gmin wsparła szpital kwotą 25 tysięcy złotych.
Z tej okazji włodarze miast zawiesili pamiątkowe tabliczki informujące o zakupie narzędzi operacyjnych oraz aparatury medycznej dla bloku operacyjnego.

Nasza placówka wzbogaciła się również o Aparat USG, monitory funkcji życiowych z centralą oraz Ambulans typu A1 do transportu pacjentów (z rezerw budżetowych Wojewody Śląskiego)


LEKARZE Z MIKOŁOWA PONOWNIE
ZAOPIEKUJĄ SIĘ POLARNIKAMI

Na pokładzie s/m "Horyzont II", przedstawiciele Centrum Zdrowia w Mikołowie i Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk podpisali umowę o współpracy. W jej ramach Centrum Zdrowia w Mikołowie objęło formalnie opieką medyczną polarników – uczestników 41. Wyprawy Polarnej. W ramach współpracy pracownicy Centrum przeprowadzili szkolenie medyczne uczestników Wyprawy a na bieżąco będą im służyć radą i pomocą w przypadku problemów
ze zdrowiem.


CENTRUM ZDROWIA ROZSZERZA OPIEKĘ
TELEMEDYCZNĄ NA DALEKIEJ PÓŁNOCY

Centrum Zdrowia w Mikołowie objęło patronatem medycznym nie tylko 40. Jubileuszową Wyprawę Polarną IGF PAN na Spitsbergenie, ale też nową ekstremalną wyprawę Klaudii Jadwiszczyk
i Krzysztofa Lewickiego. Przypomnijmy – to para, która wraz z psem pojechała zimą na rowerze tandemie w kilkumiesięczną podróż za koło podbiegunowe. 13 marca w siedzibie Centrum Zdrowia odbyła się konferencja prasowa „Pół roku w półmroku” z udziałem naszych podróżników i psa rasy alaskan malamut o imieniu Kadlook. Poświęcona była najbliższym planom ekspedycyjnym Klaudii i Krzysztofa, którzy przy okazji podsumowali poprzednią wyprawę.
W ramach projektu STEP ON ICE zostanie zrealizowanych kilka wypraw zimowych
na różnych kontynentach. Pierwsza
rozpocznie się 16 marca i potrwa
do 8 kwietnia. W tym czasie podróżnicy będą przez 2 tygodnie wędrowali na nartach biegowych z saniami transportowymi z zespołem doświadczonych polarników z Polski i Francji. Droga została wyznaczona z północnej Szwecji
do norweskich fiordów i zakłada 250 km marszu. Druga część poświęcona będzie samodzielnemu trawersowi 100 km trasy w północnej Finlandii. Zwieńczeniem wypraw ma być zdobycie Bieguna Południowego.


×
INFORMACJA DLA PACJENTÓW
CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy ul. Waryńskiego 2, reprezentowana przez Prezesa Spółki: Władysława Perchaluka,
  2. inspektorem ochrony danych w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. jest Pan Jakub Juraszczyk, e-mail: jjuraszczyk@szpital-mikolow.com.pl, nr tel: 32 32 57 633,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO,
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi medyczne dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.. Aktualny spis podmiotów współpracujących z Centrum Zdrowia dostępny jest w dziale umów,
  5. zgodnie z obowiązującymi przepisami Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  6. na zasadach i w zakresie określonym w obowiązujących przepisach, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji świadczonych usług medycznych.